Vận Tải Trường Thịnh
TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44
Bảng giá - lịch trình

Điểm khởi hành/Điểm đến Chuyến Giá
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Điện Bàn, Vĩnh Điện Hòa Phước, Miếu Bông Cầu Đỏ,Hòa Cầm,Túy Loan
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
12h20 16h50 23h05 03h30 03h55
160,000đ
Đặt vé
Điện Bàn, Vĩnh Điện Hòa Phước, Miếu Bông Cầu Đỏ,Hòa Cầm,Túy Loan
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
9h05 13h20 15h35 19h05 23h15
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
160,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Hà Lam Hương An, Bà Rén Nam Phước
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
12h15 16h45 23h00 03h25 03h50
150,000đ
Đặt vé
Hà Lam Hương An, Bà Rén Nam Phước
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
9h40 13h55 16h10 19h40 23h40
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
150,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Kỳ Lý, Quán Gò Kế Xuyên, Cây Cốc
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
11h45 16h15 22h30 03h00 03h30
140,000đ
Đặt vé
Kỳ Lý, Quán Gò Kế Xuyên, Cây Cốc
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
10h05 14h20 16h35 20h05 00h00
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
140,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Tam Anh, Bà Bầu Tam Kỳ
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
10h50 15h35 22h10 02h20 03h05
130,000đ
Đặt vé
Tam Anh, Bà Bầu Tam Kỳ
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
10h30 14h45 17h00 20h30 00h20
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
130,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Nước Mặn,Bình Nguyên Dốc sỏi, Chu Lai, Núi Thành N3 618, N3 Kỳ Hà N4 Tam Giang, chợ trạm
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
10h20 15h05 21h40 01h50 02h35
120,000đ
Đặt vé
Nước Mặn,Bình Nguyên Dốc sỏi, Chu Lai, Núi Thành N3 618, N3 Kỳ Hà N4 Tam Giang, chợ trạm
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
10h50 15h20 17h45 21h10 00h50
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
120,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Sơn Tịnh, N3 Hàng Gia/Visip Mỏ Đá,Cx Bình Long Trà Bồng,Châu Ổ,Lý Bình
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
9h55 14h40 21h15 01h25 02h10
110,000đ
Đặt vé
Sơn Tịnh, N3 Hàng Gia/Visip Mỏ Đá,Cx Bình Long Trà Bồng,Châu Ổ,Lý Bình
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
11h20 15h45 18h10 21h35 01h15
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
110,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Quán Lát,Sông vệ,Tư Nghĩa Chín Nghĩa, Thanh Bình TP. Q Ngãi, Trà Khúc 2
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
9h45 14h30 21h05 01h15 02h00
100,000đ
Đặt vé
Quán Lát,Sông vệ,Tư Nghĩa Chín Nghĩa, Thanh Bình TP. Q Ngãi, Trà Khúc 2
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
11h45 16h10 18h35 22h00 01h40
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
100,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Trà Cau, Thạch Trụ Quán Hồng, Mộ Đức Thy Phổ, Mỏ Cày
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
9h05 13h50 20h25 00h35 01h20
90,000đ
Đặt vé
Trà Cau, Thạch Trụ Quán Hồng, Mộ Đức Thy Phổ, Mỏ Cày
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
12h30 16h30 18h55 22h20 02h15
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
90,000đ
Đặt vé