Vận Tải Trường Thịnh
TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44
Bảng giá - lịch trình

Điểm khởi hành/Điểm đến Chuyến Giá
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Phổ Khánh TT Đức Phổ
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
8h50 13h35 20h10 00h20 01h05
80,000đ
Đặt vé
Phổ Khánh TT Đức Phổ
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
12h55 16h55 19h20 22h45 02h40
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
80,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
N3 Bình Minh, Sao mai Tam Quan, Chương Hòa Bình Đê, BĐ Sa Huỳnh
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
8h30 12h45 19h55 00h05 00h50
70,000đ
Đặt vé
N3 Bình Minh, Sao mai Tam Quan, Chương Hòa Bình Đê, BĐ Sa Huỳnh
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
13h20 17h10 19h35 23h00 02h50
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
70,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Bồng Sơn, Cầu Dợi N3 Hoài Thanh
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
7h55 12h25 19h05 23h40 00h25
60,000đ
Đặt vé
Bồng Sơn, Cầu Dợi N3 Hoài Thanh
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
13h50 18h05 20h00 23h30 03h20
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
60,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Bình Dương Cầu Chui Phú Cũ
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
7h30 12h00 18h40 23h15 24h00
50,000đ
Đặt vé
Bình Dương Cầu Chui Phú Cũ
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
14h15 18h30 20h25 23h55 03h30
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
50,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
7h00 11h30 18h10 22h45 23h30
40,000đ
Đặt vé
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
14h40 18h55 20h50 00h20 03h45
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
40,000đ
Đặt vé
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
N3 Đường Tránh, Phú Bài Phú Thứ, Cây Dứa Hương Thủy, Huế Tôn Dạ Lê, BXPN Huế
7h00 11h30 18h10 22h45 23h30
15h10 19h10 01h35 05h40 06h00
200,000đ
Đặt vé
N3 Đường Tránh, Phú Bài Phú Thứ, Cây Dứa Hương Thủy, Huế Tôn Dạ Lê, BXPN Huế
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
7h00 11h30 13h30 17h00 21h30
14h40 18h55 20h50 00h20 03h45
200,000đ
Đặt vé
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
Đá Bạc, Đá Dằm cầu Truồi,La Sơn,Chợ Nông
7h00 11h30 18h10 22h45 23h30
14h35 18h40 01h02 05h10 05h20
190,000đ
Đặt vé
Đá Bạc, Đá Dằm cầu Truồi,La Sơn,Chợ Nông
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
7h20 11h50 13h50 17h20 21h50
14h40 18h55 20h50 00h20 03h45
190,000đ
Đặt vé
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
CX 17, Chân Mây Thừa Lưu, Nước Ngọt Cầu Hai, Phú Lộc
7h00 11h30 18h10 22h45 23h30
14h00 08h05 01h05 05h10 05h20
180,000đ
Đặt vé
CX 17, Chân Mây Thừa Lưu, Nước Ngọt Cầu Hai, Phú Lộc
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
7h40 12h10 14h10 17h40 22h10
14h40 18h55 20h50 00h20 03h45
180,000đ
Đặt vé