TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44

Âu - Úc - Mỹ

Ý - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

 • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Paris, Roma, Pisa, Venice, Amsterdam, Brussels

SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE - BRISBANE

 • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Sydney, Canberra, Melbourne, Bisbane

SYDNEY – CABERRA - MELBOURNE

 • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Sydney, Canberra, Melbourne

THỔ NHĨ KỲ - HY LẠP

 • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Istanbul, Bosphorus,Ortakoy, Athens, Santorini

New Zealand – Tòa Tháp Sky Auckland - Rotorua - Rainbow Spring

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : New Zealand, Tòa Tháp Sky, Auckland, Rotorua, Rainbow Spring

DU LỊCH MỸ BỜ ĐÔNG – BỜ TÂY

 • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : New York,New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Marryland,Washington D.C, Las Vegas, Los Angeles

NGA – XỨ SỞ BĂNG TUYẾT

 • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Moscow, Saint Petersburg