TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44

Đông Bắc Á

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

 • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu

NHẬT BẢN – ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Osaka, Kyoto, Nagoya, Núi Phú Sỹ, Hakone, Tokyo

HONG KONG – THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

 • Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Hong Kong,Thẩm Quyến, Quảng Châu

HONGKONG - DISNEYLAND

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Disneyland, Đại Nhĩ Sơn, Sky 100, Bảo tàng Sáp

HÀN QUỐC – XỨ SỞ KIM CHI

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Seoul, Jeju, Nami, Everland

ĐÀI LOAN

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : ĐÀI BẮC, CAO HÙNG, Nam Đầu, Đài Trung, Cố Cung, Nhật Nguyệt Đàm, Long Sơn Tự

ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Đài Bắc, Cố Cung, Tokyo, Núi Phú Sỹ, Hakone