TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44

Landtour Bình Định

BIỂN ĐẢO QUY NHƠN

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Bình Định

HÀNH HƯƠNG THẬP CẢNH CHÙA – THÁP BÌNH ĐỊNH

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Bình Định

BÌNH ĐỊNH – SƠN THỦY HỮU TÌNH ÂN TÌNH XỨ NẪU

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Bình Định

QUY NHƠN – TUY HÒA XỨ NẪU TÂM GIAO

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Tuy Hòa, Quy Nhơn

QUY NHƠN CITYTOUR

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Bình Định

QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH (ĐẤT VÕ TRỜI VĂN)

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Bình Định

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG BÌNH ĐỊNH

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Bình Định