TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44

Miền Nam

VINH SANG – CẦN THƠ

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Cần Thơ, Vinh Sang

PHÚ QUỐC Thiên Đường Rực Nắng

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Phú Quốc

PHÚ QUỐC

 • Thời gian : 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Phú Quốc

Mỹ Tho – Cần Thơ - Cà Mau – Đất Mũi – Hà Tiên – Phú Quốc

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Mỹ Tho, Cần Thơ, Cà Mau, Đất Mũi, Hà Tiên, Phú Quốc

LONG XUYÊN – CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM HÀ TIÊN – MŨI NAI – HÒN CHÔNG

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Long Xuyên, Châu Đốc, Mũi nai, Hòn Chông

LONG HẢI – VŨNG TÀU SÓNG VỖ DẠT DÀO

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Long Hải, Vũng Tàu

LONG HẢI – DINH CÔ – “ NGÔI NHÀ MA ”

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Long Hải

LONG HẢI – DINH CÔ – “ NGÔI NHÀ MA ”

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Long Hải

KIÊN GIANG – QUẦN ĐẢO BÀ LỤA

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Kiên Lương, Quần đảo Bà Lụa, Hang Moso, Hà Tiên, rừng Tràm Trà Sư