TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44

Miền Trung - Tây Nguyên

PHÚ YÊN – Thiên đường biển đảo

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Phú Yên, Nha Trang

PHAN THIẾT – Hòn Rơm

 • Thời gian : 2 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Phan Thiết

PHAN THIẾT – BIỂN XANH VẪY GỌI

 • Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Phan Thiết

PHAN THIẾT – BIỂN GỌI

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Phan Thiết

NINH CHỮ – VĨNH HY

 • Thời gian : 3 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Ninh Chữ, Vĩnh Hy

NINH CHỮ – VĨNH HY

 • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Ninh Chữ, Vĩnh Hy

NINH CHỮ – VĨNH HY

 • Thời gian : 1 Ngày 1 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Ninh Chữ, Vĩnh Hy

NINH CHỮ – ĐÀ LẠT

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Điểm đến : Đà Lạt, Ninh Chữ

NHA TRANG – BIỂN GỌI

 • Thời gian : 4 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện : Tàu hỏa
 • Điểm đến : Nha Trang