TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44

TOUR QUỐC TẾ

Ý - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

 • Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Paris, Roma, Pisa, Venice, Amsterdam, Brussels

SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE - BRISBANE

 • Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Sydney, Canberra, Melbourne, Bisbane

SYDNEY – CABERRA - MELBOURNE

 • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Sydney, Canberra, Melbourne

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

 • Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

 • Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu

THỔ NHĨ KỲ - HY LẠP

 • Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Istanbul, Bosphorus,Ortakoy, Athens, Santorini

THÁI LAN

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Bangkok, Pattayya, Đảo Coral

THÁI LAN

 • Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Bangkok, Pattayya, Đảo Coral

Singapore - Malaysia - Indonesia

 • Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Điểm đến : Johor Baru, Singapore, Đảo Batam, Malacca, Kuala Lumpur