TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44

Tuyến Liên Tỉnh

Tuyến Liên Tỉnh

BẾN XE QUY NHƠN - ĐỒNG HỚI (QUẢNG BÌNH)

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

BẾN XE QUY NHƠN - QUẢNG TRỊ

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

BẾN XE QUY NHƠN - NGÃ BA HÓA CẦM (ĐÀ NẴNG)

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : NGÃ BA HÒA CẦM

BẾN XE QUY NHƠN - TAM KỲ (QUẢNG NAM)

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : TP. TAM KỲ

BẾN XE QUY NHƠN - QUẢNG NGÃI

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : TP. QUẢNG NGÃI

Bến xe Quy Nhơn - Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

 • Thời gian : Liên tục hằng ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : Bến xe Nước Ngầm

Bến xe Quy Nhơn - Bến xe Thành phố Vinh

 • Thời gian : Liên tục hằng ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : Bến xe Thành Phố Vinh

Bến xe Quy Nhơn - Bến xe Phía Nam Thành phố Huế

 • Thời gian : Liên tục hằng ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : Bến xe Phía Nam Thành phố Huế