TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44

Tuyến Quy Nhơn - Vinh

BẾN XE QUY NHƠN - TP. ĐÔNG HÀ (QUẢNG TRỊ)

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : Tp. Đông Hà

Bến xe Quy Nhơn - Bến xe Thành phố Vinh

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : Bến xe Thành phố Vinh

BẾN XE QUY NHƠN - TX. QUẢNG TRỊ

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : Thị xã Quảng Trị

BẾN XE QUY NHƠN - ĐỒNG HỚI (QUẢNG BÌNH)

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : Đồng hới

BẾN XE QUY NHƠN - HÀ TỈNH

 • Thời gian : 1 Ngày
 • Phương tiện : Xe giường nằm
 • Điểm đến : Tp. Hà Tỉnh