Vận Tải Trường Thịnh
TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44
Bảng giá - lịch trình

Điểm khởi hành/Điểm đến Chuyến Giá
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
N3 Đường Tránh, Phú Bài Phú Thứ, Cây Dứa Hương Thủy, Huế Tôn Dạ Lê, BXPN Huế
6h00 10h30 17h00 21h45 22h45
15h10 19h00 1h35 5h40 6h00
230,000đ
Đặt vé
N3 Đường Tránh, Phú Bài Phú Thứ, Cây Dứa Hương Thủy, Huế Tôn Dạ Lê, BXPN Huế
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
7h00 11h30 13h30 17h00 21h30
15h50 20h05 22h00 1h30 5h00
230,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Đá Bạc, Đá Dằm cầu Truồi,La Sơn,Chợ Nông
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
14h30 18h40 01h05 05h10 05h20
230,000đ
Đặt vé
Đá Bạc, Đá Dằm cầu Truồi,La Sơn,Chợ Nông
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
7h20 11h50 13h50 17h20 21h50
15h30 19h50 21h45 01h15 04h45
230,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
CX 17, Chân Mây Thừa Lưu, Nước Ngọt Cầu Hai, Phú Lộc
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
14h00 18h05 00h35 04h35 04h55
210,000đ
Đặt vé
CX 17, Chân Mây Thừa Lưu, Nước Ngọt Cầu Hai, Phú Lộc
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
7h20 11h50 13h50 17h20 21h50
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
210,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Bắc Hầm Hải Vân Lăng cô
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
13h45 17h50 00h20 04h20 04h40
210,000đ
Đặt vé
Bắc Hầm Hải Vân Lăng cô
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
8h15 12h35 14h35 18h05 22h35
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
210,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
ĐT Bà Nà Nam Hải Vân
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
13h15 17h35 24h00 04h10 04h30
180,000đ
Đặt vé
ĐT Bà Nà Nam Hải Vân
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
8h35 12h55 14h55 18h25 22h40
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
180,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Điện Bàn, Vĩnh Điện Hòa Phước, Miếu Bông Cầu Đỏ,Hòa Cầm,Túy Loan
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
12h50 17h20 22h45 03h55 04h15
170,000đ
Đặt vé
Điện Bàn, Vĩnh Điện Hòa Phước, Miếu Bông Cầu Đỏ,Hòa Cầm,Túy Loan
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
9h05 13h20 15h35 19h05 23h15
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
170,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Hà Lam Hương An, Bà Rén Nam Phước
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
12h15 16h45 23h00 03h25 03h50
160,000đ
Đặt vé
Hà Lam Hương An, Bà Rén Nam Phước
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
9h40 13h55 16h10 19h40 23h40
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
160,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Kỳ Lý, Quán Gò Kế Xuyên, Cây Cốc
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
11h45 16h15 22h30 03h00 03h30
150,000đ
Đặt vé
Kỳ Lý, Quán Gò Kế Xuyên, Cây Cốc
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
10h05 14h20 16h35 20h05 00h00
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
150,000đ
Đặt vé