Vận Tải Trường Thịnh
TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44
Bảng giá - lịch trình

Điểm khởi hành/Điểm đến Chuyến Giá
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Tam Anh, Bà Bầu Tam Kỳ
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
10h50 15h35 22h10 02h20 03h05
140,000đ
Đặt vé
Tam Anh, Bà Bầu Tam Kỳ
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
10h30 14h45 17h00 20h30 00h20
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
140,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Nước Mặn,Bình Nguyên Dốc sỏi, Chu Lai, Núi Thành N3 618, N3 Kỳ Hà N4 Tam Giang, chợ trạm
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
10h20 15h05 21h40 01h50 02h35
130,000đ
Đặt vé
Nước Mặn,Bình Nguyên Dốc sỏi, Chu Lai, Núi Thành N3 618, N3 Kỳ Hà N4 Tam Giang, chợ trạm
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
10h50 15h20 17h45 21h10 00h50
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
130,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Sơn Tịnh, N3 Hàng Gia/Visip Mỏ Đá,Cx Bình Long Trà Bồng,Châu Ổ,Lý Bình
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
9h55 14h40 21h15 01h25 02h10
120,000đ
Đặt vé
Sơn Tịnh, N3 Hàng Gia/Visip Mỏ Đá,Cx Bình Long Trà Bồng,Châu Ổ,Lý Bình
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
11h20 15h45 18h10 21h35 01h15
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
120,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Quán Lát,Sông vệ,Tư Nghĩa Chín Nghĩa, Thanh Bình TP. Q Ngãi, Trà Khúc 2
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
9h45 14h30 21h05 01h15 02h00
110,000đ
Đặt vé
Quán Lát,Sông vệ,Tư Nghĩa Chín Nghĩa, Thanh Bình TP. Q Ngãi, Trà Khúc 2
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
11h45 16h10 18h35 22h00 01h40
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
110,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Trà Cau, Thạch Trụ Quán Hồng, Mộ Đức Thy Phổ, Mỏ Cày
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
9h25 14h10 20h45 00h55 01h40
100,000đ
Đặt vé
Trà Cau, Thạch Trụ Quán Hồng, Mộ Đức Thy Phổ, Mỏ Cày
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
12h30 16h30 18h55 22h20 02h15
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
100,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Phổ Khánh TT Đức Phổ
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
8h50 13h35 20h10 00h20 01h05
90,000đ
Đặt vé
Phổ Khánh TT Đức Phổ
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
12h55 16h55 19h20 22h45 02h40
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
90,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
N3 Bình Minh, Sao mai Tam Quan, Chương Hòa Bình Đê, BĐ Sa Huỳnh
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
8h30 12h45 19h55 00h05 00h50
80,000đ
Đặt vé
N3 Bình Minh, Sao mai Tam Quan, Chương Hòa Bình Đê, BĐ Sa Huỳnh
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
13h20 17h10 19h35 23h00 02h50
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
80,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Bồng Sơn, Cầu Dợi N3 Hoài Thanh
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
7h55 12h25 19h05 23h40 00h25
70,000đ
Đặt vé
Bồng Sơn, Cầu Dợi N3 Hoài Thanh
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
13h50 18h05 20h00 23h30 03h20
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
70,000đ
Đặt vé