Vận Tải Trường Thịnh
TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 1900 54 54 45
TỔNG ĐÀI HÀNG HÓA : 1900 55 55 44
Bảng giá - lịch trình

Điểm khởi hành/Điểm đến Chuyến Giá
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Bình Dương Cầu Chui Phú Cũ
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
7h30 12h00 18h40 23h15 24h00
60,000đ
Đặt vé
Bình Dương Cầu Chui Phú Cũ
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
14h15 18h30 20h25 23h55 03h30
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
60,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
7h00 11h30 18h10 22h45 23h30
50,000đ
Đặt vé
Chùa vàng, chợ Gồm, phù ly Phù Mỹ, Đèo Nhông
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
14h40 18h55 20h50 00h20 03h45
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
50,000đ
Đặt vé
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
6h00 10h30 17h00 21h45 22h30
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
40,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
BX Q.Nhơn, Phú Tài Bà Gi , An Nhơn N4 Bình Định, BX An Nhơn
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
15h50 20h05 22h00 01h30 05h00
40,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
N3 Đường Tránh, Phú Bài Phú Thứ, Cây Dứa Hương Thủy, Huế Tôn Dạ Lê, BXPN Huế
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
15h10 19h10 01h35 05h40 06h00
210,000đ
Đặt vé
N3 Đường Tránh, Phú Bài Phú Thứ, Cây Dứa Hương Thủy, Huế Tôn Dạ Lê, BXPN Huế
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
7h00 11h30 13h30 17h00 21h30
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
210,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Đá Bạc, Đá Dằm cầu Truồi,La Sơn,Chợ Nông
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
14h35 18h40 01h05 05h10 05h20
200,000đ
Đặt vé
Đá Bạc, Đá Dằm cầu Truồi,La Sơn,Chợ Nông
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
7h30 12h00 14h00 17h30 22h00
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
200,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
CX 17, Chân Mây Thừa Lưu, Nước Ngọt Cầu Hai, Phú Lộc
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
13h50 17h55 00h25 04h25 04h45
190,000đ
Đặt vé
CX 17, Chân Mây Thừa Lưu, Nước Ngọt Cầu Hai, Phú Lộc
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
7h55 12h25 14h25 17h55 22h25
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
190,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
Bắc Hầm Hải Vân Lăng cô
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
13h45 17h50 00h20 04h20 04h40
180,000đ
Đặt vé
Bắc Hầm Hải Vân Lăng cô
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
8h15 12h35 14h35 18h05 22h35
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
180,000đ
Đặt vé
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
ĐT Bà Nà Nam Hải Vân
6h40 11h10 17h40 22h25 23h10
13h15 17h35 24h00 04h10 04h30
170,000đ
Đặt vé
ĐT Bà Nà Nam Hải Vân
Đập Đá, Gò Găng Ngô mây, chợ Phù Cát
8h35 12h55 14h55 18h25 22h40
15h15 19h30 21h25 00h55 04h20
170,000đ
Đặt vé